Zamawiajacy zaprasza do skladanie ofert w postępowaniu pn. "Wykonanie okresowych kontroli budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku spełniających wymogi określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego"

 

Oferty nalezy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia  26 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00. 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j. ze zm.)

 

Szczegóły doyyczące niniejszego zapytania ofertowego opisane są w załączonych plikach.

 

 

pliki do pobrania
więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg