Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym",

prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. , w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej progów unijnych.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało "identyfikator postępowania" - cdf2d4de-3c63-48b2-8297-3ac2389ec575

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

pliki do pobrania
więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej