Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym",

prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. , w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej progów unijnych.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało "identyfikator postępowania" - cdf2d4de-3c63-48b2-8297-3ac2389ec575

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

W dniu 30.08.2022 r., Zamawiajacy wprowadził do SWZ obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania, wynikające z obowiązków nałozonych na Zamawiajacych w art 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W związku z powyższym Wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawcy polegają celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązani są do wypłenienia załączników Nr 8 i 9 do SWZ.

Załącznik nr 8 dotyczy Wykonawców/ wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzilenie  zamówienia.

Załącznik nr 9 dotyczy podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawcy polegają celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

pliki do pobrania
więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw