Wykonanie operatu wodnoprawnego

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Wykonanie operatu wodnoprawnego

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

1)   wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku znajdującej się w Kobylnicy przy ul. Jolanty Szczypińskiej 36 do systemu kanalizacji deszczowej;

2)   przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej;

3)   reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym o wydanie w/w decyzji.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty nalezy składać drogą mailową do dn. 6 listopada 2023 r. do godz. 12:00 na adres mzk@mzk.slupsk.pl

 

Zamawiający informuje, że w dniu 25 października 2023 r. poprawił oczywitą omyłke pisraską w dokumentach i zwrot dot. wydania decyzji środowiskowej zastępił zwrotem wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego. Dokumenty zawierające powyzszą zmianę zostały umieszczone z oznaczeniem 20231025 w końcówce nazwy pliku. W pozostałej części dokumentów nie zmieniono.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 30 października 2023 r.:

1) udzielł odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w dniach 25-27 października 2023 r.,

2) udpostępnił w dokumentacji zamówienia aktualne pozwolenie wodnoprawne,

3) dokonał zmian w dokumenatacji zamówienia w związku z udzielonymi odpowiedziami. Aktulaizacja dokumentacji zawiera oznaczenie 20231030 w końcowce nazwy pliku.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załączonych plikach.

 

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe