Zakup 18 niskopodłogowych autobusów miejskich

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE Projekt unijny pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska... › Zakup 18 niskopodłogowych autobusów miejskich

zakup-18-niskopodlogowych-autobusow-miejskich-276.jpgW celu realizacji przewozów pasażerskich MZK Słupsk eksploatuje 57 autobusów, z czego 9 stanowi zapas niezbędny ze względów technicznych. Średni wiek taboru wynosi ponad 11 lat. Obok autobusów zupełnie nowych, wyprodukowanych w 2011 r. znajdują się w nim pojazdy z początku lat 90. Najstarsze autobusy w taborze Spółki mają po 20 lat.

Przed przystąpieniem do projektu średni czas eksploatacji autobusów MZK Słupsk szacowany był na ok. 11 lat a niespełna 40% pojazdów liczyło mniej niż 10 lat. Najstarsze pojazdy charakteryzowały się dużym zużyciem paliwa oraz nie spełniały obecnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska. Najstarsze pojazdy (ok. 50% taboru) charakteryzowały się wysokim poziomem hałasu i często ulegały awariom, przez co autobusy nie zawsze kursowały punktualnie, a podróż nimi była mało komfortowa.

W ramach projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” współfinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, MZK Słupsk zakupiło 18 szt. nowych autobusów spełniających wymagania w zakresie emisji substancji szkodliwych oraz hałasu do otoczenia, w tym:

 • 5 szt. autobusów jednoczłonowych o długości ok. 12 m i pojemności ok. 80 miejsc, w tym min. 27 miejsc siedzących,
  z miejscem na wózek dziecięcy oraz z miejscem na wózek inwalidzki, zasilanych CNG;
 • 3 szt. autobusów dwuczłonowych o długości ok. 18 m i pojemności ok. 140 miejsc, w tym min. 38 miejsc siedzących,
  z miejscem na wózek dziecięcy oraz z miejscem na wózek inwalidzki, zasilanych olejem napędowym;
 • 10 szt. autobusów jednoczłonowych o długości ok. 12 m i pojemności ok. 90 miejsc, w tym m.in. 27 miejsc siedzących,
  z miejscem na wózek dziecięcy oraz z miejscem na wózek inwalidzki, zasilanych olejem napędowym.

  zakup-18-niskopodlogowych-autobusow-miejskich-270.jpg

Pojazdy zakupione w ramach projektu to autobusy o wysokim standardzie technicznym i wysokiej estetyce. W celu poprawy podróżowania zostały one wyposażone w klimatyzację, zapewniającą optymalną temperaturę wewnątrz pojazdu w zależności od warunków pogodowych. Są to autobusy niskopodłogowe z funkcją „przyklęk” umożliwiającą zasygnalizowanie kierowcy potrzeby obniżenia poziomu podłogi i ewentualnie użycia pochylni/podnośnika ułatwiające podróżowanie osobom niepełnosprawnym. Ponadto pojazdy te charakteryzują się wysokim standardem technicznym spełniającym polskie i europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Technologie przyjęte do realizacji projektu są wzorowane na podobnych projektach realizowanych na terenie kraju, a także w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim zakupu nowego ekologicznego taboru autobusowego, spełniającego wszystkie obowiązujące normy i standardy.

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe