Zakup 18 niskopodłogowych autobusów miejskich

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE Projekt unijny pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska... › Zakup 18 niskopodłogowych autobusów miejskich

zakup-18-niskopodlogowych-autobusow-miejskich-276.jpgW celu realizacji przewozów pasażerskich MZK Słupsk eksploatuje 57 autobusów, z czego 9 stanowi zapas niezbędny ze względów technicznych. Średni wiek taboru wynosi ponad 11 lat. Obok autobusów zupełnie nowych, wyprodukowanych w 2011 r. znajdują się w nim pojazdy z początku lat 90. Najstarsze autobusy w taborze Spółki mają po 20 lat.

Przed przystąpieniem do projektu średni czas eksploatacji autobusów MZK Słupsk szacowany był na ok. 11 lat a niespełna 40% pojazdów liczyło mniej niż 10 lat. Najstarsze pojazdy charakteryzowały się dużym zużyciem paliwa oraz nie spełniały obecnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska. Najstarsze pojazdy (ok. 50% taboru) charakteryzowały się wysokim poziomem hałasu i często ulegały awariom, przez co autobusy nie zawsze kursowały punktualnie, a podróż nimi była mało komfortowa.

W ramach projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” współfinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, MZK Słupsk zakupiło 18 szt. nowych autobusów spełniających wymagania w zakresie emisji substancji szkodliwych oraz hałasu do otoczenia, w tym:

 • 5 szt. autobusów jednoczłonowych o długości ok. 12 m i pojemności ok. 80 miejsc, w tym min. 27 miejsc siedzących,
  z miejscem na wózek dziecięcy oraz z miejscem na wózek inwalidzki, zasilanych CNG;
 • 3 szt. autobusów dwuczłonowych o długości ok. 18 m i pojemności ok. 140 miejsc, w tym min. 38 miejsc siedzących,
  z miejscem na wózek dziecięcy oraz z miejscem na wózek inwalidzki, zasilanych olejem napędowym;
 • 10 szt. autobusów jednoczłonowych o długości ok. 12 m i pojemności ok. 90 miejsc, w tym m.in. 27 miejsc siedzących,
  z miejscem na wózek dziecięcy oraz z miejscem na wózek inwalidzki, zasilanych olejem napędowym.

  zakup-18-niskopodlogowych-autobusow-miejskich-270.jpg

Pojazdy zakupione w ramach projektu to autobusy o wysokim standardzie technicznym i wysokiej estetyce. W celu poprawy podróżowania zostały one wyposażone w klimatyzację, zapewniającą optymalną temperaturę wewnątrz pojazdu w zależności od warunków pogodowych. Są to autobusy niskopodłogowe z funkcją „przyklęk” umożliwiającą zasygnalizowanie kierowcy potrzeby obniżenia poziomu podłogi i ewentualnie użycia pochylni/podnośnika ułatwiające podróżowanie osobom niepełnosprawnym. Ponadto pojazdy te charakteryzują się wysokim standardem technicznym spełniającym polskie i europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Technologie przyjęte do realizacji projektu są wzorowane na podobnych projektach realizowanych na terenie kraju, a także w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim zakupu nowego ekologicznego taboru autobusowego, spełniającego wszystkie obowiązujące normy i standardy.

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg