O NAS

Strona główna › O NAS

  • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku będąc podmiotem wewnętrznym Miasta Słupsk, zgodnie z Ustawą o Publicznym Transporcie Zbiorowym, realizuje umowę powierzenia publicznych usług przewozowych w autobusowej komunikacji zbiorowej. 
  • Umowa została zawarta przez Prezydenta Miasta Słupsk na podstawie uchwały Rady Miasta nr XL/560/13 z 25 września 2013r.
  • Obowiązujące prawo oraz obowiązujący Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego determinują misję i obszar strategicznych działań Spółki.

 

MISJA

ZAPEWNIAMY WYGODNY, BEZPIECZNY I PROEKOLOGICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

DBAMY O KLIMAT MIASTA

 

WIZJA

CHCEMY BYĆ PROFESJONALNYM PRZEWOŹNIKIEM SPEŁNIAJĄCYM NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCIOWE I EKOLOGICZNE BRANŻY.
CHCEMY ZBUDOWAĆ W OBSZARZE MIASTA ATRAKCYJNĄ ALTERNATYWĘ DLA PODRÓŻY SAMOCHODEM OSOBOWYM.

 

 

 

o-nas-98.jpg

Przedmiot działalności naszej Spółki to przede wszystkim:

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- prace warsztatowe
- miejsca parkingowe
- dzierżawa powierzchni reklamowej
- stacja paliw.

o-nas-88.jpg

Tabor

Aby zapewnić naszym pasażerom komfort podróżowania komunikacją miejską inwestujemy w tabor zarówno poprzez zakup nowych pojazdów jak również poprzez modernizację już posiadanych autobusów. W ostatnich latach flota MZK Słupsk wzbogaciła się o kilkanaście nowych, niskopodłogowych, w pełni klimatyzowanych pojazdów.

o-nas-87.jpg


Pracownicy

Zatrudniamy niemal 180 osób. Większość z nich to kierowcy autobusów. Mając na względzie jakość świadczonych przez nas usług przewozowych oraz bezpieczeństwo podróżnych prowadzimy systematyczne szkolenia BHP i podnoszące kwalifikacje dla pracowników obsługi.

o-nas-96.jpg
 

Środowisko

Podejmując decyzje o inwestycjach, mamy na uwadze kwestie ochrony środowiska. Zakupywane przez nas nowe autobusy spełniają naj2wyższe normy czystości spalin Euro oraz EEV. Niemal 23% taboru stanowią pojazdy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG. Przy pomocy środków unijnych ograniczyliśmy zużycie energii cieplnej poprzez montaż kolektorów słonecznych. Realizujemy także program gospodarki odpadami.

o-nas-99.jpg

MZK a ZIM

Organizator komunikacji miejskiej zarządza transportem publicznym w Słupsku i na podstawie zawartych umów zleca przewoźnikom wykonanie przewozu na określonych liniach.

o-nas-97.jpg


Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku decyduje o:
- przebiegu tras wszystkich linii działających w ramach sieci ZIM
- rodzaju taboru, którym poszczególne trasy są obsługiwane (np. czy na danej linii jeżdżą autobusy krótkie, przegubowe czy klimatyzowane)
- częstotliwości kursowania autobusów danej linii
- trasach objazdowych w przypadku zaplanowanych remontów
- wnioskach do Rady Miasta o zmiany w taryfach biletów oraz ulgach lokalnych
- dostępności biletów
- kontrola biletów
- utrzymanie przystanków, pętli oraz dworców autobusowych
- ustalanie lokalizacji nowych przystanków
- informowanie pasażerów o planowanych zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, na podstawie umowy, wykonuje przewozy zlecone przez ZIM Słupsk.

o-nas-90.jpg


Do zadań MZK należy:
- realizacja zleconego rozkładu jazdy zgodnie z zamówieniem złożonym przez ZIM Słupsk
- utrzymywanie płynności kursowania pojazdów MZK Słupsk poprzez działania pogotowia technicznego oraz podstawianie pojazdów zastępczych

 

MZK Słupsk - Dbamy o klimat miasta

o-nas-100.jpg

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw