O NAS

Strona główna › O NAS

  • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku będąc podmiotem wewnętrznym Miasta Słupsk, zgodnie z Ustawą o Publicznym Transporcie Zbiorowym, realizuje umowę powierzenia publicznych usług przewozowych w autobusowej komunikacji zbiorowej. 
  • Umowa została zawarta przez Prezydenta Miasta Słupsk na podstawie uchwały Rady Miasta nr XL/560/13 z 25 września 2013r.
  • Obowiązujące prawo oraz obowiązujący Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego determinują misję i obszar strategicznych działań Spółki.

 

MISJA

ZAPEWNIAMY WYGODNY, BEZPIECZNY I PROEKOLOGICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

DBAMY O KLIMAT MIASTA

 

WIZJA

CHCEMY BYĆ PROFESJONALNYM PRZEWOŹNIKIEM SPEŁNIAJĄCYM NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCIOWE I EKOLOGICZNE BRANŻY.
CHCEMY ZBUDOWAĆ W OBSZARZE MIASTA ATRAKCYJNĄ ALTERNATYWĘ DLA PODRÓŻY SAMOCHODEM OSOBOWYM.

 

 

 

o-nas-98.jpg

Przedmiot działalności naszej Spółki to przede wszystkim:

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- prace warsztatowe
- miejsca parkingowe
- dzierżawa powierzchni reklamowej
- stacja paliw.

o-nas-88.jpg

Tabor

Aby zapewnić naszym pasażerom komfort podróżowania komunikacją miejską inwestujemy w tabor zarówno poprzez zakup nowych pojazdów jak również poprzez modernizację już posiadanych autobusów. W ostatnich latach flota MZK Słupsk wzbogaciła się o kilkanaście nowych, niskopodłogowych, w pełni klimatyzowanych pojazdów.

o-nas-87.jpg


Pracownicy

Zatrudniamy niemal 180 osób. Większość z nich to kierowcy autobusów. Mając na względzie jakość świadczonych przez nas usług przewozowych oraz bezpieczeństwo podróżnych prowadzimy systematyczne szkolenia BHP i podnoszące kwalifikacje dla pracowników obsługi.

o-nas-96.jpg
 

Środowisko

Podejmując decyzje o inwestycjach, mamy na uwadze kwestie ochrony środowiska. Zakupywane przez nas nowe autobusy spełniają naj2wyższe normy czystości spalin Euro oraz EEV. Niemal 23% taboru stanowią pojazdy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG. Przy pomocy środków unijnych ograniczyliśmy zużycie energii cieplnej poprzez montaż kolektorów słonecznych. Realizujemy także program gospodarki odpadami.

o-nas-99.jpg

MZK a ZIM

Organizator komunikacji miejskiej zarządza transportem publicznym w Słupsku i na podstawie zawartych umów zleca przewoźnikom wykonanie przewozu na określonych liniach.

o-nas-97.jpg


Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku decyduje o:
- przebiegu tras wszystkich linii działających w ramach sieci ZIM
- rodzaju taboru, którym poszczególne trasy są obsługiwane (np. czy na danej linii jeżdżą autobusy krótkie, przegubowe czy klimatyzowane)
- częstotliwości kursowania autobusów danej linii
- trasach objazdowych w przypadku zaplanowanych remontów
- wnioskach do Rady Miasta o zmiany w taryfach biletów oraz ulgach lokalnych
- dostępności biletów
- kontrola biletów
- utrzymanie przystanków, pętli oraz dworców autobusowych
- ustalanie lokalizacji nowych przystanków
- informowanie pasażerów o planowanych zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, na podstawie umowy, wykonuje przewozy zlecone przez ZIM Słupsk.

o-nas-90.jpg


Do zadań MZK należy:
- realizacja zleconego rozkładu jazdy zgodnie z zamówieniem złożonym przez ZIM Słupsk
- utrzymywanie płynności kursowania pojazdów MZK Słupsk poprzez działania pogotowia technicznego oraz podstawianie pojazdów zastępczych

 

MZK Słupsk - Dbamy o klimat miasta

o-nas-100.jpg

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe