HISTORIA

Strona główna › HISTORIA

historia-102.jpgW roku 1910 w Słupsku obchodzono 600 lecie nadania praw miejskich, a jednym z akcentów tych obchodów było uruchomienie komunikacji tramwajowej. Ten właśnie rok uznaje się za początek miejskiej komunikacji w Słupsku, a tramwaje po ulicach miasta jeździły do roku 1959. Początkowo uruchomiono dwie linie, później trzecią i oznaczone były kolorami czerwonym, zielonym i niebieskim. Komunikacja zajmował się Zakład Miejski (Stadtische Werke AG) mający trzy oddziały, które zajmowały się: pierwszy - gazownią i wodociągami, drugi -elektrownią i tramwajami, a trzeci cegielnią. Przedwojenny tramwaj składał się tylko z jednego wagonu motorowego. Do roku 1945 w użyciu były dwa typy wozów. Starsze miały pomosty otwarte, a nowsze z lat 30-tych - zamknięte i oszklone. W roku 1939 tabor składał się z 17 wagonów, co umożliwiało kursowanie w ciągu dnia co 7,5 minuty, zaś wieczorem i rano co 15 minut. Tylko na jednej ulicy - obecnie ul. Wojska Polskiego były dwa tory, na pozostałych jeden. Bezkolizyjne kursowanie w obie strony umożliwiały mijanki, a tory nie miały pętli końcowych, gdyż motorniczy po prostu przechodził na drugą stronę wozu i tramwaj jechał spowrotem.

historia-103.jpgPo drugiej wojnie światowej nastąpiło przekazanie ocalałego taboru komunikacyjnego w ręce polskie. Ceremonia ta odbyła się 15 lipca 1945r. wraz z powołaniem pierwszego polskiego przedsiębiorstwa Miejskiego Zakładu Elektrycznego. Pierwszą bazą były budynki przy obecnej ulicy Mikołaja Kopernika. Linia tramwajowa uruchomiona została 6 września 1945r. Tramwaj kursował wtedy ze Starego Rynku do dworca i na ulicę Szczecińską. W dalszej kolejności uruchamiano linie nr 1, która jeździła od dworca w kierunku ulicy Arciszewskiego, "2" zaś woziła pasażerów od ulicy Szczecińskiej do stadionu miejskiego. Komunikacja miejska działała w ramach Miejskich Zakładów Gospodarki Komunalnej, w których istniały 2 samodzielne przedsiębiorstwa oznaczone numerami 1 i 2. Działająca w ramach MPGK nr 1 komunikacja miejska obsługiwała 3 linie tramwajowe o długość 6,8 km.

historia-104.jpgTramwaje nieprzerwanie kursowały po ulicach Słupska do 16 marca 1959 roku, gdzie na trasę wyruszyły już tylko autobusy. Pierwszymi autobusami kursującymi po słupskich ulicach były Sany. 1 stycznia 1962 r. oddzielono wydział komunikacji od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i tak powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. historia-107.jpgOficjalny dokument z dnia 23 maja 1962 r. stwierdza, iż przedsiębiorstwo zostało uznane i zarejestrowane jako jedyny przewoźnik miejski na terenie Słupska, dysponujący autobusami, taksówkami, osobowymi i bagażowymi. Siedzibą zakładu był nadal budynek przy ulicy Kopernika 18. Sieć autobusowa w początkach działalności obejmowała cztery linie, w tym dwie podmiejskie: do Kobylnicy i Redzikowa.

historia-105.jpgŁącznie w okresie 1962-1970 autobusy MPK przewiozły 73,4 miliona pasażerów. Stale poszerzając zasięg latem 1972 roku otwarta została "linia zielona" do Ustki, po której kursowały autobusy w dni wolne od pracy. Autobusy MPK jeździły również wożąc uczniów do szkół w Krępie, Bierkowie, Krzemienicy i Swołowie. W 1973 roku na jeden autobus przypadało 800 pasażerów, długość dziewięciu linii stałych obsługiwanych przez zakład wynosiła już 61 km, z tego na terenie Słupska aż 52 km. Whistoria-106.jpgażnym wydarzeniem było uruchomienie 1 czerwca 1975 nowej, najdłuższej linii podmiejskiej do Ustki. Rok 1976 był w ówczesnej historii słupskiej komunikacji datą przełomową. 1 stycznia 1976 r. zakład przemieniono w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - w związku z tym przedsiębiorstwo rozszerzyło granice swojego istnienia, przejmując Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku. Na początku lat 80. na słupskie ulice zaczęły wyjeżdżać oprócz Jelczy, Sanów i Autosanów autobusy przegubowe marki Ikarus.

historia-108.jpgStale rozwijając jakość świadczonych usług WPK w Słupsku rozpoczęło w styczniu 1985r. realizację inwestycji budowy trakcji trolejbusowej. Przyjęto wstępny harmonogram budowy, zakładający oddanie do użytku pierwszej linii trolejbusowej o długości około 5 km, w dniu 22 lipca 1985r. Na początku lutego 1985r. rozpoczęto budowę trakcji trolejbusowej a 9 kwietnia postawiono pierwszy słup trakcyjny na skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej i 11 Listopada.

historia-112.jpg4 i 12 lipca 1985 r.  sprowadzono z ZSRR trolejbusy typu ZIU- 9B, a 15 lipca dokonano wstępnego rozruchu w sieci, zaś 20 lipca 1985 r. godz. 10.30 nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku linii "A". Trakcja trolejbusowa, obsługiwana była wówczas przez 10 trolejbusów produkcji radzieckiej marki ZIU. Równocześnie w eksploatacji było 92 autobusy Rok później 1986-87, wprowadzono kolejne linie trolejbusowe: "B" o długości 7 km oraz "C" o długości 8,5 km.

historia-113.jpgW 1999 r. podjęto decyzję o przystąpieniu do likwidacji trakcji trolejbusowej, zakończonej wiosną 2000r. MZK zostaje przeniesione do nowej siedziby przedsiębiorstwa z dotychczasowej przy ulicy Kopernika do pobliskiej miejscowości Kobylnica.

W marcu 2001r. Przekształceniu uległo również przedsiębiorstwo w nowe - Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z o.o z siedzibą w Słupsku.

historia-114.jpgRok 2003 był przełomowym dla słupskiej komunikacji zbiorowej. Została zbudowana nowa pętla autobusowa przy ul. Kołłątaja a 23.08.2003 roku wdrożona została w życie koncepcja optymalizacji sieci komunikacji miejskiej opracowana dzięki przeprowadzonym badaniom marketingowym. Linie podmiejskie zostały skrócone do nowej śródmiejskiej pętli autobusowej przy ulicy Kołłątaja a priorytetem stały się takie postulaty przewozowe jak punktualność, częstotliwość, bezpośredniość i dostępność.

historia-115.jpgW 2003 roku Spółka rozpoczęła wdrażanie strategii odnowy taboru na niezawodny, niskopodłogowy wyposażony w nowoczesny system informacji pasażerskiej. Pierwszym zakupem, pod koniec 2003 roku, było 8 niskopodłogowych autobusów Scania OmniCity. Na początku 2005 do Spółki trafiło kolejnych 7 niskopodłogowych autobusów Scania Lahti.

Rok 2006 przyniósł całkowicie nowy standard w miejskiej komunikacji. Zakupiono pierwsze nowoczesne autobusy przegubowe zasilane sprężonym gazem ziemnym marki Irisbus Citelis 18 CNG (5szt.). Oddanie pierwszych dwóch sztuk odbyło się 15 grudnia 2006r i pokryło się z datą oficjalnego przekazania nowej stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji. Kilka miesięcy wcześniej, w październiku tego samego roku, odbyło się oficjalne przekazanie pierwszego w Polsce autobusu napędzanego paliwem odnawialnym Etanol E-95 marki Scania OmniLink. Oprócz zakupów fabrycznie nowego taboru zakład nabył kolejne trzy autobusy przegubowe marki MAN.

historia-122.jpg  historia-118.jpg  historia-116.jpg

W 2007r rozpoczął się proces dynamicznej odnowy taboru: skasowano większość wysłużonych Ikarusów, zastępując je używanymi autobusami marki MAN. Po raz pierwszy także pojawiły się 12-metrowe autobusy MAN NL202, które okazały się bardzo trafnym zakupem. Poza tym MZK pozbyło się prawie wszystkich Jelczy PR110, zastępując je nowymi Scaniami napędzanymi etanolem ED95.

historia-121.jpgW 2008r, po 25 latach eksploatacji, pożegnaliśmy ostatnie słupskie Ikarusy 280. Od tej pory w segmencie autobusów wielkopojemnych nie ma ani jednego autobusu wysokopodłogowego. Podobnie jak 2008r spółka stale pozbywa się wysłużonych Jelczy, zastępując je autobusami niskopodłogowymi. W październiku 2008r na ulicę wyjechała pierwsza z trzech używanych Scanii OmniCity napędzana Etanolem ED95, które to Spółka zakupiła ze Szwecji.

Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku  Nr XXIII/309/08 z dnia 28 maja 2008 roku powołana do życia zostaje jednostka budżetowa o nazwie  Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, której przedmiotem działania będzie organizowanie, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym w Słupsku. Tym samym następuje historyczne rozdzielenie funkcji Organizatora i Operatora transportu zbiorowego w naszym mieście.

historia-123.jpgRok 2009 przynosi kolejne zmiany w komunikacji miejskiej. Spółka systematycznie pozbywa się starych autobusów marki Jelcz.  W ostatnim dniu kwietnia 2009r. zawarta została pierwsza umowa wykonawcza do Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XXXVII/541/2009 z dnia 29.04.2009 o świadczenie publicznych usług przewozowych w autobusowej komunikacji zbiorowej na terenie miasta Słupska pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, historia-124.jpgZarządem Transportu Miejskiego w Słupsku a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Zmianie ulega również Zarząd Spółki.  Nowy, dwuosobowy Zarząd podejmuje działania restrukturyzacyjne mające na celu jak najszybsze dostosowanie Spółki do nowych warunków funkcjonowania.

W roku 2010 komunikacja miejska w Słupsku obchodziła 100-lecie powstania.  Rok 2010 to rok zakupu 7 nowych  w 100 % klimatyzowanych pojazdów marki Scania Omni City.  To pierwsze w naszej fhistoria-125.jpglocie pojazdy z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej. Wraz z zakupem nowych pojazdów z obsługi linii wycofane zostały wysłużone Jelcze PR110M oraz M11.

W 2011r. w wyniku realizacji projektu unijnego flota MZK Słupsk wzbogaciła się o 5 nowych, również w pełni klimatyzowanych autobusów marki Scania Omni City zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Zakup kolejnych pojazdów pozwolił na realizację zleconego rozkładu jazdy z wykorzystaniem tylko pojazdów niskopodłogowych i niskowejściowych. Z taboru MZK Słupsk zniknęły Jelcze oraz Scanie Wiimy.

Działania restrukturyzacyjne podjęte przez Zarząd Spółki przynoszą pozytywne efekty dzięki czemu już w roku 2013 Spółka może, wraz z miastem Słupsk oraz Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, przystąpić do przygotowania projektu pn. „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego. Ostatecznie projekt otrzymuje dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 70%.

historia-301.jpghistoria-300.jpghistoria-306.jpg

Taki zastrzyk finansowy pozwolił Spółce na relizację założeń projektu, w ramach którego w roku 2015 MZK Słupsk zyskuje m.in. nowoczesną, ekologiczną myjnię, a także jasne, przestronne, dostosowane do warunków BHP hale warsztatowe oraz termomodernizację budynków zaplecza technicznego. Najbardziej odczuwalnym dla pasażerów efektem realizacji projektu był zakup 18 sztuk nowych fabrycznie, w pełni klimatyzowanych i ekologicznych, bo spełniających normę EURO 6, autobusów. W ten sposób tabor MZK Słupsk uległ drastycznemu odmłodzeniu. Z ulic Słupska zniknęły wysłużone Scanie Lahti oraz większość autobusów marki MAN. Średnia wieku obniżyła się do poziomu 5,5 roku.

Kolejne lata upływają pod znakiem podnoszenia jakości świadczonych usług poprez zakup nowszych pojazdów oraz modernizację zaplecza techniczenego Spółki.historia-305.jpg

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe