Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r.

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Sukcesywne dostawy części zamiennych i podzespołów do autobusów oraz materiałów pomocniczych na zasadach określonych w załączonym zaproszeniu oraz Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

 

Dostawy będą dokonywane w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Oferty należy składać drogę elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 1 grudnia 2023 r.  do godz. 12:00.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzi Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Pubvlicznych.

 

Ofertę stanowi wypełniona przez Wykonawcę lista. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W pozycjach listy, których Zamawiający podał nazwę producenta Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył części zamienne, podzespoły lub materiały pomocnicze tych właśnie producentów albo przedstawił certyfikat lub świadectwo producenta autobusu potwierdzające dopuszczenie do stosowania.

pliki do pobrania
więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw