Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaaprasza do skladania ofert w postępowaniu pn.

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na:

1)   budowie i uruchomieniu trzech dwustanowiskowych stacji ładowania typu plug-in z infrastrukturą zasilania energetycznego na terenie zajezdni autobusowej w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36;

2)   budowie i uruchomieniu jednej dwustanowiskowej pantografowej stacji ładowania na terenie pętli autobusowej przy ul. Bitwy Warszawskiej 1
w Słupsku, z infrastrukturą zasilania energetycznego”.

 

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.

 


Szczegóły odtyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załączonej dokumentacji. 

 

Zamawiajacy informuje, że postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakladzie Komuniakcji

Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

pliki do pobrania
więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy