Opracowanie instrukcji urządzenia i instrukcji bezpiecznej pracy

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Opracowanie instrukcji urządzenia i instrukcji bezpiecznej pracy

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu którego przedmiotem jest „Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzenia energetycznego oraz instrukcji bezpiecznej pracy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku”  zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Energii z dn. 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. ze zm.).

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 lipca 2023 r. o godz. 12:00.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załączonych plikach.

 

 

pliki do pobrania
więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw