Dostawa pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawa pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym".

 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019.1843 tj. ze zm.).

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy uzyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało nr identyfikacyjny: 77065fdc-6713-4b2f-bbcc-3a6d03a6f88b

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W dniu 5 maja 2020, Zamaiający zamieścił SIWZ uwzględniającą zmianę wprowadzoną przez Zamawiajacego w związku z pytaniami Wykonawców zadanymi w dniu 29 kwietnia 2020 r. Zmiana dotyczy terminu wykonania zamówienia określonego w Rozdziale IV pkt 1 SIWZ. Nowy termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 220 dni od daty podpisania umowy dostawy autobusów. SIWZ zawierajaca powyższą zmianę znajduje się w plikach SIWZ zmiana 050502020 oraz SIWZ zmiana 05052020 wersja edytowalna. Treść załączników do SIWZ pozostała bez zmian.

 

W dniu 7 maja 2020 r. w związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 4 maja 2020 r., Zamawiajacy uwzględniajac uwagi Wykonawcy dokonał zmiany treści SIWZ i załącznika Nr 4 do SIWZ wzoru umowy. Pliki zawierajace powyższe zmiany zostały załączone poniżej i mają nazwę odpowiednio: SIWZ i załączniki zmiana 07052020 ujednolicony oraz SIWZ i załączniki zmiana 07052020 ujednolicony wersja edytowalna

 

Zamawiajacy w dniu 13 maja w związku z odpowiedziami na pytanie Wykonawcy z dnia 5 maja 2020 r. dokonał zmiany załącznika Nr 4 do SIWZ wzoru umowy. Ujednolicona dokumentacja przetargowa zawierająca powyższą zmianę została załączona poniżej w plikach SIWZ i załączniki zmiana 13052020 ujednolicony oraz SIWZ i załączniki zmiana 13052020 wersja edytowalna.

Transmisja z publicznego otwarcia ofert będzie dostępna na kanale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCb400Ir3XWCVV30YVtIAPXw

 

pliki do pobrania
więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej