Dostawa pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawa pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym".

 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019.1843 tj. ze zm.).

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy uzyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało nr identyfikacyjny: 77065fdc-6713-4b2f-bbcc-3a6d03a6f88b

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W dniu 5 maja 2020, Zamaiający zamieścił SIWZ uwzględniającą zmianę wprowadzoną przez Zamawiajacego w związku z pytaniami Wykonawców zadanymi w dniu 29 kwietnia 2020 r. Zmiana dotyczy terminu wykonania zamówienia określonego w Rozdziale IV pkt 1 SIWZ. Nowy termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 220 dni od daty podpisania umowy dostawy autobusów. SIWZ zawierajaca powyższą zmianę znajduje się w plikach SIWZ zmiana 050502020 oraz SIWZ zmiana 05052020 wersja edytowalna. Treść załączników do SIWZ pozostała bez zmian.

 

W dniu 7 maja 2020 r. w związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 4 maja 2020 r., Zamawiajacy uwzględniajac uwagi Wykonawcy dokonał zmiany treści SIWZ i załącznika Nr 4 do SIWZ wzoru umowy. Pliki zawierajace powyższe zmiany zostały załączone poniżej i mają nazwę odpowiednio: SIWZ i załączniki zmiana 07052020 ujednolicony oraz SIWZ i załączniki zmiana 07052020 ujednolicony wersja edytowalna

 

Zamawiajacy w dniu 13 maja w związku z odpowiedziami na pytanie Wykonawcy z dnia 5 maja 2020 r. dokonał zmiany załącznika Nr 4 do SIWZ wzoru umowy. Ujednolicona dokumentacja przetargowa zawierająca powyższą zmianę została załączona poniżej w plikach SIWZ i załączniki zmiana 13052020 ujednolicony oraz SIWZ i załączniki zmiana 13052020 wersja edytowalna.

Transmisja z publicznego otwarcia ofert będzie dostępna na kanale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCb400Ir3XWCVV30YVtIAPXw

 

pliki do pobrania
więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg