Świadczenie usług kierowania autobusami

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Świadczenie usług kierowania autobusami

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Świadczenie usług kierowania autobusami należącymi do Miejskiego Zakładu Komnikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku"

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodesu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w SŁupsku z posiłkowym zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j. ze zm.), wskazanych w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załącznikach.

pliki do pobrania
więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg