Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020.

 

Oferty należy złożyć do dnia 17 sierpnia 2018 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020”, na adres: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica.

 

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w treści załączonego pliku.

pliki do pobrania
więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe