Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020.

 

Oferty należy złożyć do dnia 17 sierpnia 2018 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020”, na adres: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica.

 

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w treści załączonego pliku.

pliki do pobrania