Przebudowa budynku administracyjnego dyspozytorni przy ul. Szczecińskiej 41A w Słupsku

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Przebudowa budynku administracyjnego dyspozytorni przy ul. Szczecińskiej 41A w Słupsku

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Przebudwa budynku administracyjnego dyspozytorni przy ul. Szczecińskiej 41A w Słupsku".

 

Zamawiajacy informuje, że otrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 15 grudnia 2020 r.  Oferty nalezy składać pocztą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl

 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

W dniu 18 listopada 2020 r. Zamawiajacy zmienił treść § 8 ust. 1 Umowy. Ujenodlicowa treść umowy zawierajaca zmianę została dołączona poniżej i oznaczona datą zmiany w nazwie pliku.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 r.:

1) dodał dokument o nazwie "Formularz ofertowy ogólny". Dokument ten należy wypełnić składajac ofertę Zamawiajacemu;

2) zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu, z którego wynika obowiązek wypełnienia powyższego formularza ofertowego.

Pozostałe dokumenty pozostają aktualne i przy sporządzaniu oferty, Wykonawca powinien je pobrać z poprzednio zamieszczonych przez Zamawiającego plików.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 r. zmienił treść § 10 ust. 2 projektu umowy i nadał mu następujące brzmienie: 

"Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane licząc od daty odbioru końcowego obiektu".


W pozostałym zakresie dokumentacja postępowania pozostaje bez zmian. Zamawiajacy uaktualnił projekt umowy zawierajacy powyższą zmianę. Aktulany plik zawierający zmianę został dołączony do dokumentacji i nosi nazwę "Projekt umowy 10122020"

pliki do pobrania
więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw