myjnia-mzk-slupsk-przed-modernizacja-278.jpg

Jednym z obiektów zaplecza technicznego MZK Słupsk jest hala myjni. Obsługuje ona średnio 30-50 autobusów dziennie. Myjnia ta nie była wyposażona w automatyczne urządzenia myjące, co wiązało się ze zwiększonymi nakładami pracy oraz podwyższonym zużyciem wody. W obiekcie nie funkcjonował obieg zamknięty, więc zużyta woda nie podlegała odzyskowi, co skutkowało nie tylko znacznymi stratami tego surowca, ale również wpływało na zwiększenie się ilości odprowadzanych ścieków. Ścieki technologiczne odprowadzane były do zakładowej kanalizacji (i dalej do oczyszczalni firmy Lacpol) poprzez urządzenia podczyszczające.

W ramach projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, MZK Słupsk przeprowadziło modernizację zaplecza technicznego wprowadzając proekologiczne energo- i wodo- oszczędne rozwiązania.

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej