myjnia-mzk-slupsk-po-modernizacji-280.jpg

W ramach projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, MZK Słupsk przeprowadziło modernizację zaplecza technicznego wprowadzając proekologiczne energo- i wodo- oszczędne rozwiązania.

Zmodernizowana myjnia pracuje z odzyskiem wody zużytej, co pozwala to na odzysk wody w granicach ok. 60%, a to przekłada się na oszczędność wody i zmniejszenie ilości ścieków technologicznych. Ścieki technologiczne będą podczyszczane w separatorze przed ich odprowadzeniem do kanalizacji. Ponadto zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na codzienne,kompleksowe, zewnętrzne mycie taboru MZK Słupsk (łącznie z dachem) co przekłada się na estetyczny wygląd pojazdów.

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe