myjnia-mzk-slupsk-po-modernizacji-280.jpg

W ramach projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, MZK Słupsk przeprowadziło modernizację zaplecza technicznego wprowadzając proekologiczne energo- i wodo- oszczędne rozwiązania.

Zmodernizowana myjnia pracuje z odzyskiem wody zużytej, co pozwala to na odzysk wody w granicach ok. 60%, a to przekłada się na oszczędność wody i zmniejszenie ilości ścieków technologicznych. Ścieki technologiczne będą podczyszczane w separatorze przed ich odprowadzeniem do kanalizacji. Ponadto zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na codzienne,kompleksowe, zewnętrzne mycie taboru MZK Słupsk (łącznie z dachem) co przekłada się na estetyczny wygląd pojazdów.

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw