Wykonanie operatu wodno-prawnego

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Wykonanie operatu wodno-prawnego

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Wykonanie operatu wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2019 r.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdują się w załączonych plikach.

 

W dniu 18.01.2019 r., Zamawiający doprecyzował pojęcie przedmiotu zamówienia nadając mu następujace brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji w 3 egzemplarzach, a w przypadku, gdy
z treści operatu będzie wynikała konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Bazy MZK znajdującej się w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36, 76-251 do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, również przygotowanie wniosku o wydanie tej decyzji.

 

Stosowne zmiany wprowadzono do treści ogłosznia o zamówieniu oraz umowy.

pliki do pobrania
więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.com

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej