Szkolenie okresowe BHP dla ok 170 pracowników Miejskiego Zakladu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Szkolenie okresowe BHP dla ok 170 pracowników Miejskiego Zakladu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Szkolenie okresowe BHP dla ok. 170 Miejskiego Zakładu Komunkacji Sp. z o.o. z siedziba w Słupsku

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przespisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015.2164 tj. ze zm.)

 

Oferty nalezy składać w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00. Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia znajdują się w treści ogłoszenia i załącznikach

pliki do pobrania
więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe