Świadczenie usług ochrony mienia

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Świadczenie usług ochrony mienia

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Świadczenie usług ochrony na mienia na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r."

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w załączonych plikach. 

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej do dnia 18 grudnia 2020 r. na adres mzk@mzk.slupsk.pl 

 

Spółka informuje, że postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. 2019.1843 j.t  ze zm.)

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. zmienił treść punktu 5, tj. warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków poprzez usunięcie wymagań dotyczących obowiązku posiadania pzez Wykonawców pojazdu specjalnego do przewozu gotówki.

Ogłoszenie zawierające powyższą zmianę zostało zamieszczone z znaczeniem 7 grudnia 2020 r.

 

Zamianiajacy informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 r. w formularzu ofertowym doprecyzował, że chodzi o wskazanie przez Wykonawców procentowej miesięcznej ulgi  odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnopsrawnych, jakiej Wykonawca może udzielić Zamawiajacemu. Nowy formularz zawierajacy powyższą zmianę został umieszczony poniżej w pliku Formularz ofertowy 10122020.


W pozostałym zakresie Zaamawiajacy utrzymał dotychczasowe postanowienia i zapisy. 

pliki do pobrania
więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw