Nadzór inwestorski dla realizacji robót budowlanych

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Nadzór inwestorski dla realizacji robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych polegających na:

A) modernizacji myjni samochodowej;

B) termomodernizacji obiektów zaplecza technicznego;

C) dostosowaniu hal warsztatowych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inwestycja dotyczy zadania „Zakup nowych autobusów i przebudowa zaplecza technicznego” w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób Niepełnosprawnych – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ogłoszenia o zamówieniu  na podstawie przepisów art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm.)

 

Więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się w ogłoszeniu i załącznikach do tego ogłoszenia.

pliki do pobrania
więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej