Dostawy części zamiennych podzespołów i materiałów pomocniczych

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawy części zamiennych podzespołów i materiałów pomocniczych

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych zamawianych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy składać do dnia 12 stycznia 2017 r. w formie elektronicznej na adres mzk@mzk.slupsk.pl

 

Ofertę stanowi wypełniona przez Wykonawcę lista. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W pozycjach listy, których Zamawiający podał nazwę producenta Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył części zamienne, podzespoły lub materiały pomocnicze tych właśnie producentów albo przedstawił certyfikat lub świadectwo producenta autobusu potwierdzające dopuszczenie do stosowania.

 

Dokumenty wymienione w pkt VI zaproszenia będą wymagane tylko od Wykonaców którzy złożą najkorzystniejsze oferty.

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w plikach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 r. dokonał zmiany pliku Lista 1/2016 w arkuszach Scania OMINICITY ON i CNG 2011R oraz SCANIA OMNICITY
1999-2003 R. Zmiany dotyczyły zamawianych jednostek w kilku pozycjach listy ze sztuk na komplety i odwrotnie. Zmieniony plik Lista 1/2016 został załaczony do dokumentacji postępowania (nowy plik ma informację z datą modyfikacji 14 grudnia 2016 r.). W pozostałym zakresie dokumentacja pozostała bez zmian.

Zamawiający wymaga, żeby składać oferty w oparciu o nowy plik Lista 1/2016 r.  Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na termin składania ofert.

 

 

pliki do pobrania
więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw