Dostawy części zamiennych do autobusów SCANIA 2014

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawy części zamiennych do autobusów SCANIA 2014

Przedmiotem zamówienia są bieżące dostawy fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych lub części odpowiadających parametrami technicznymi częściom oryginalnym do autobusów marki SCANIA użytkowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przfgdgepisów art 701 - 705 KC z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2013.907 j.t.) ze zm.

W związku ze zmianami poczynionymi przez Zamawiającego w dniu 28 października 2014 r. termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 04 listopada 2014 r., godz. 10:00

 

Szczegóły dotyczące zmian znajdują się w plikach  - "ogłoszenie zmiana 28102014" oraz "umowa zmiana 28102014".

pliki do pobrania
więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy