Projekt pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku”

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE › Projekt pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku”

                                          

 projekt-pn-zakup-autobusow-elektrycznych-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ramach-wdrazania-strategii-elektromobilnosci-w-slupsku-335.jpg

 

 

 

 

Projekt pn.:„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku” dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego 3.9 „Zielony transport publiczny” (Faza I).

 Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr:     2229/2021/Wn11/OA-TP-FN/D
                                                                                             z dnia 08-12-2021 r.

 Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki nr:  2230/2021/Wn11/OA-TP-FN/P
                                                                                              z dnia 08-12-2021 r.

Cel projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów w lokalnym układzie Miasta Słupska, poprawa jakości usług transportowych (mniej hałaśliwy tabor, wyższy komfort jazdy dla pasażerów) oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.

 

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji zakupiono osiem standardowych autobusów elektrycznych o dł. ok. 12 m, z przeznaczeniem do obsługi priorytetowych linii komunikacji zbiorowej w Słupsku.

Zakupione pojazdy są dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażone m.in. w systemy: informacji pasażerskiej, lokalizacji pojazdu czy monitoringu wizyjnego.

W celu ładowania zakupionych pojazdów, zamontowano i stworzono kompletną infrastrukturę zasilania energetycznego trzech ładowarek dwustanowiskowych wolnego ładowania, każda o mocy do 120 kW (teren bazy transportowej MZK Słupsk w Kobylnicy przy ul. Jolanty Szczypińskiej 36) oraz zakupiono, zamontowano i stworzono kompletną infrastrukturę zasilania energetycznego jednej dwustanowiskowej ładowarki pantografowej szybkiego ładowania o mocy do 400 kW (rejon pętli autobusowej przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku).

Ponadto, w ramach niniejszego projektu, przeprowadzono szkolenia z obsługi zakupionych pojazdów i infrastruktury dla co najmniej 18 pracowników MZK Słupsk.

 

Efekty rzeczowe projektu:

- Liczba utworzonych punktów ładowania pojazdów elektrycznych o mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW – 3 szt.
- Liczba utworzonych punktów ładowania pojazdów elektrycznych o mocy od 150 kW – 1 szt.
- Liczba bezemisyjnych, elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kat. M3 - BEV (Battery Electric Vehilcle) – 8 szt.
- Liczba przeszkolonych osób – 18 os.

 

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 15.08.2023 r.

 

Efekt ekologiczny projektu:

- Zmniejszenie emisji CO2: 420,96041 Mg/rok,

- Ograniczenie emisji tlenków azotu: 3,279 Mg/rok,

- Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,07237 Mg/rok.

 

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 15.08.2024 r.

 

Okres realizacji projektu: 2022-2023


Całkowita wartość projektu: 22 004 400,00 PLN

Koszty kwalifikowane: 17 892 000,00 PLN

Kwota dotacji NFOŚiGW: 12 448 249,00 PLN

Kwota pożyczki NFOŚiGW: 4 674 746,00 PLN

 

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe