Projekt pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku”

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE › Projekt pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku”

                                          

 projekt-pn-zakup-autobusow-elektrycznych-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ramach-wdrazania-strategii-elektromobilnosci-w-slupsku-335.jpg

 

 

 

 

Projekt pn.:„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku” dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego 3.9 „Zielony transport publiczny” (Faza I).

 Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr:     2229/2021/Wn11/OA-TP-FN/D
                                                                                             z dnia 08-12-2021 r.

 Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki nr:  2230/2021/Wn11/OA-TP-FN/P
                                                                                              z dnia 08-12-2021 r.

Cel projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów w lokalnym układzie Miasta Słupska, poprawa jakości usług transportowych (mniej hałaśliwy tabor, wyższy komfort jazdy dla pasażerów) oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.

 

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji zakupiono osiem standardowych autobusów elektrycznych o dł. ok. 12 m, z przeznaczeniem do obsługi priorytetowych linii komunikacji zbiorowej w Słupsku.

Zakupione pojazdy są dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażone m.in. w systemy: informacji pasażerskiej, lokalizacji pojazdu czy monitoringu wizyjnego.

W celu ładowania zakupionych pojazdów, zamontowano i stworzono kompletną infrastrukturę zasilania energetycznego trzech ładowarek dwustanowiskowych wolnego ładowania, każda o mocy do 120 kW (teren bazy transportowej MZK Słupsk w Kobylnicy przy ul. Jolanty Szczypińskiej 36) oraz zakupiono, zamontowano i stworzono kompletną infrastrukturę zasilania energetycznego jednej dwustanowiskowej ładowarki pantografowej szybkiego ładowania o mocy do 400 kW (rejon pętli autobusowej przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku).

Ponadto, w ramach niniejszego projektu, przeprowadzono szkolenia z obsługi zakupionych pojazdów i infrastruktury dla co najmniej 18 pracowników MZK Słupsk.

 

Efekty rzeczowe projektu:

- Liczba utworzonych punktów ładowania pojazdów elektrycznych o mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW – 3 szt.
- Liczba utworzonych punktów ładowania pojazdów elektrycznych o mocy od 150 kW – 1 szt.
- Liczba bezemisyjnych, elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kat. M3 - BEV (Battery Electric Vehilcle) – 8 szt.
- Liczba przeszkolonych osób – 18 os.

 

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 15.08.2023 r.

 

Efekt ekologiczny projektu:

- Zmniejszenie emisji CO2: 420,96041 Mg/rok,

- Ograniczenie emisji tlenków azotu: 3,279 Mg/rok,

- Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,07237 Mg/rok.

 

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 15.08.2024 r.

 

Okres realizacji projektu: 2022-2023


Całkowita wartość projektu: 22 004 400,00 PLN

Koszty kwalifikowane: 17 892 000,00 PLN

Kwota dotacji NFOŚiGW: 12 448 249,00 PLN

Kwota pożyczki NFOŚiGW: 4 674 746,00 PLN

 

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg