Remont nawierzchni placu manewrowego

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Remont nawierzchni placu manewrowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont nawierzchi placu manewrowego na bazie MZK Słuspk Sp. z o.o., położonej przy ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica", prowadzonego na podstawie art. 70(1) - 70 (5) Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przespisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Przedmiotem zamówienia jest:

1) remont nawierzchni placu manewrowego polegający na sfrezowaniu betonu na głębokość ok. 8 cm i ułożeniu dwóch warstw bitumicznych o łącznej grubości
ok. 8 cm dla kategorii ruchu KR 3 – KR 4;

2) remont nawierzchni przed wejściem do budynku administarcyjno-warsztatowego polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z kostki polbrukowej na nową;

3) regulacja istniejących 27 studni kanalizacyjnych i deszczowych w związku z wykonanymi robotami budowlanymi.

pliki do pobrania
więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe