Remont nawierzchni placu manewrowego cz.2

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Remont nawierzchni placu manewrowego cz.2

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postepowaniu, którego przedmiotem jest "Remont nawierzchni placu manewrowego na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku położonej przy ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica"

Zamawiający wskazuje, że Wykonawcy zobowiązani są do samodzielnego dokonania pomiarów powierzchni podlegającej remontowi oraz do przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu prowadzenia robót budowlanych oraz ponadto do wyczerpującego ustalenia i wycenienia pełnego zakresu robót. Wykonawcy są związani dokonanymi przez siebie ustaleniami zarówno przy złożeniu oferty cenowej, jak i w trakcie wykonywania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem (przetarg), tj. w trybie przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. (Dz. 2015.2164 j.t  ze zm.)

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w ogłoszeniu oraz załącznikach do ogłoszenia.

 

pliki do pobrania
więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.com

Rozkład jazdy

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe