Remont nawierzchni placu manewrowego cz.2

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Remont nawierzchni placu manewrowego cz.2

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postepowaniu, którego przedmiotem jest "Remont nawierzchni placu manewrowego na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku położonej przy ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica"

Zamawiający wskazuje, że Wykonawcy zobowiązani są do samodzielnego dokonania pomiarów powierzchni podlegającej remontowi oraz do przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu prowadzenia robót budowlanych oraz ponadto do wyczerpującego ustalenia i wycenienia pełnego zakresu robót. Wykonawcy są związani dokonanymi przez siebie ustaleniami zarówno przy złożeniu oferty cenowej, jak i w trakcie wykonywania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem (przetarg), tj. w trybie przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. (Dz. 2015.2164 j.t  ze zm.)

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w ogłoszeniu oraz załącznikach do ogłoszenia.

 

pliki do pobrania
więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe