Oleje, smary i płyny eksploatacyjne

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Oleje, smary i płyny eksploatacyjne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postepowaniu, którego przedmiotem są „Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych do autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.”

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem (przetarg), tj. w trybie przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. 2015.2164 j.t  ze zm.).

 

Szczegóły dotyczące postepowania znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz załącznikach.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. zmienił załącznik Nr 2 do ogłoszenia pn "Charakterystyka produktów", w części dotyczącej punktu 6 tj. oleju klasy ATF syntetycznego. Zmieniony załącznik Nr 2 został załączony w plikach do pobrania. Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 28 lipca 2017 r. godz. 12:00

pliki do pobrania
więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy