Holowanie pojazdów

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Holowanie pojazdów

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Usługa transportowa polegająca na holowaniu autobusów Zamawiającego z terenu Gminy Miejskiej Słupsk oraz gmin sąsiadujących do bazy Zamawiającego położonej w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskiem Zakładzie Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 27 maja 2019 r.

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania w poniższych załącznikach.

pliki do pobrania