Dostawy części zamiennych do autobusów MAN

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawy części zamiennych do autobusów MAN

Przedmiotem zamówienia są bieżące dostawy fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych lub części odpowiadających parametrami technicznymi częściom oryginalnym do autobusów marki MAN użytkowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art 701 - 705 KC z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2013.907 j.t.) ze zm.

 

W związku ze zmianami dokonanymi przez Zamawiajacego w dniu 16.10.2014 r., termin składania ofert został przedłużony do dnia 29 października godz. 10:30 

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postęowania znajdują się w ogłoszeniu i załącznikach do ogłoszenia.

pliki do pobrania