Dostawy części zamiennych do autobusów IRISBUS 2014

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawy części zamiennych do autobusów IRISBUS 2014

Przedmiotem zamówienia są bieżące dostawy fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych lub części odpowiadających parametrami technicznymi częściom oryginalnym do autobusów marki IRISBUS użytkowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art 701 - 705 KC z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2013.907 j.t.) ze zm.

 

W związku ze zmianami poczynionymi przez Zamawiającego w dniu 28 października 2014 r. termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 04 listopada 2014 r., godz. 10:00

 

Szczegóły dotyczące zmian znajdują się w plikach  - "ogłoszenie zmiana 28102014" oraz "umowa zmiana 28102014".

pliki do pobrania