Dostawa produktów na stację paliw w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawa produktów na stację paliw w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Dostawa produktów na stację paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przespisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015.2164 tj. ze zm.)

 

Oferty nalezy składać w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00. Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia znajdują się w treści ogłoszenia.

 

pliki do pobrania