Dostawa części zamiennych

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawa części zamiennych

 

Przedmiotem zamówienia są:

1) bieżące dostawy:

  • fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych lub odpowiadających im parametrami technicznymi zamienników
  • części regenerowanych

        do autobusów eksploatowanych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

2) bieżąące dostawy materiałów pozostałych

3) zapewnienie gotowości magazynowej poprzez:

  • prowadzenie magazynu części w pomieszczeniach wynajętych od Zamawiającego,
  • utrzymywanie podstawowego zapasu magazynowego,
  • zapewnienie możliwości pobierania asortymentu,

4) najem powierzchni magazynowych znajdujących się na terenie Zamawiającego w Kobylnicy przy ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamąóień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm)

 

Zamówienie sektorowe

 

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia w ogłoszeniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do tej Specyfikacji

 

pliki do pobrania
więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe