Dostawa 18 niskopodłogowych autobusów miejskich

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawa 18 niskopodłogowych autobusów miejskich

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 niskopodłogowych autobusów miejskich, w tym:

  1. 5 fabrycznie nowych 12 metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG;

  2. 3 fabrycznie nowych 18 metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym;

  3. 10 fabrycznie nowych 12 metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym.

Na realizację zamówienia Zamawiający planuje uzyskać dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

 

Szczegóły dotyczące realizacji niniejszego zamówienia znajdują się w ogłoszeniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

pliki do pobrania