Dostawa 18 niskopodłogowych autobusów miejskich

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawa 18 niskopodłogowych autobusów miejskich

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 niskopodłogowych autobusów miejskich, w tym:

  1. 5 fabrycznie nowych 12 metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG;

  2. 3 fabrycznie nowych 18 metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym;

  3. 10 fabrycznie nowych 12 metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym.

Na realizację zamówienia Zamawiający planuje uzyskać dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

 

Szczegóły dotyczące realizacji niniejszego zamówienia znajdują się w ogłoszeniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

pliki do pobrania
więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej