Świadczenie usług kierowania autobusami

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Świadczenie usług kierowania autobusami

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Świadczenie usług kierowania autobusami należącymi do Miejskiego Zakładu Komnikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku"

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodesu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w SŁupsku z posiłkowym zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j. ze zm.), wskazanych w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załącznikach.

pliki do pobrania
więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe