Sukcesywne dostawy paliw ciekłych

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Sukcesywne dostawy paliw ciekłych

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Sukcesywne dostawy paliw ciekłych dla:

1) Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,

2) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku,

3) "Wodociągów Słupsk" Spółka z o.o.,

prowadzonego na podstawie art. 38 Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych w nazwie zamówenia, w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamóienia powyżej progów unijnych.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało nr identyfikacyjny 080a3de4-9d37-42da-a5fd-f664797dc232 oraz d23a0133-6c7a-4155-8536-e5017ee89df5. Oferty należy składać z uwzględnieniem drugiego numeru postępowania.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający  informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 15 czerwca 2021 r. oraz odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na te pytania, Zamawiajacy zmodyfikował SWZ i załączników do SWZ. Zmodyfikowania SWZ i załączników do SWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego i opatrzona datą 20210617

 

Zamawiający informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r., skorygował ilość oleju napędowego znajdującą się w formularzu ofertowym
i dostosował tą ilość do ilości w/w paliwa podanej w SWZ i umowach. W związku z dokonaną korektą, Zamawiający przesunął termin składnia ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 7 lipca 2021 r. godz 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 10:30. Specyficaja Warunków Zamówienia, zawierająca powyższe zmiany jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego i opatrzona datą 20210705.

 

Zamawiający informuje, że zmiania termin składania ofert w postępowaniu na dzień 13 lipca 2021 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2021 r. o godz. 10:30. Specyficaja Warunków Zamówienia, zawierająca powyższe zmiany jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego i opatrzona datą 20210706.

pliki do pobrania
więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.com

Rozkład jazdy