Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i środków czystości

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i środków czystości

Zamawiajacy zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i środków czystości dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

Postępowanie prowadzone jest w opraciu przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych z wyłaczeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 24 lipca 2020 r. 

Szczegóły dot. niniejszego postępowania znajdują się w załączonych plikach.

pliki do pobrania