„Przeglądy techniczne, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego”

Strona głównaPRZETARGIAktualne › „Przeglądy techniczne, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego”

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaaprasza do skladania ofert w postępowaniu pn. „Przeglądy techniczne, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego” 

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 

Szczegóły odtyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załączonej dokumentacji. 

 

Zamawiajacy informuje, że postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakladzie Komuniakcji

Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

pliki do pobrania
więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw