Oleje, smary i płyny eksploatacyjne

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Oleje, smary i płyny eksploatacyjne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postepowaniu, którego przedmiotem są „Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych do autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.”

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem (przetarg), tj. w trybie przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. 2015.2164 j.t  ze zm.).

 

Szczegóły dotyczące postepowania znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz załącznikach.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. zmienił załącznik Nr 2 do ogłoszenia pn "Charakterystyka produktów", w części dotyczącej punktu 6 tj. oleju klasy ATF syntetycznego. Zmieniony załącznik Nr 2 został załączony w plikach do pobrania. Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 28 lipca 2017 r. godz. 12:00

pliki do pobrania
więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.com

Rozkład jazdy

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe