Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2022 r.

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2022 r.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych do autobusów użytkowanych przez Spółkę.

 

Dostawy będą dokonywane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Oferty należy składać drogę elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 10 grudnia 2021 r.  do godz. 15:00.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzi Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Pubvlicznych.

 

Ofertę stanowi wypełniona przez Wykonawcę lista. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W pozycjach listy, których Zamawiający podał nazwę producenta Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył części zamienne, podzespoły lub materiały pomocnicze tych właśnie producentów albo przedstawił certyfikat lub świadectwo producenta autobusu potwierdzające dopuszczenie do stosowania.

pliki do pobrania