Prace modernizacyjne myjni MZK Słupsk

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE Projekt unijny pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska...Modernizacja myjni samochodowejModernizacja myjni samochodowej › Prace modernizacyjne myjni MZK Słupsk

 prace-modernizacyjne-myjni-mzk-slupsk-279.jpg

W ramach projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, MZK Słupsk przeprowadziło modernizację zaplecza technicznego wprowadzając proekologiczne energo- i wodo- oszczędne rozwiązania.

prace-modernizacyjne-myjni-mzk-slupsk-259.jpg