Myjnia MZK Słupsk po modernizacji

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE Projekt unijny pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska...Modernizacja myjni samochodowejModernizacja myjni samochodowej › Myjnia MZK Słupsk po modernizacji

 myjnia-mzk-slupsk-po-modernizacji-280.jpg

W ramach projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, MZK Słupsk przeprowadziło modernizację zaplecza technicznego wprowadzając proekologiczne energo- i wodo- oszczędne rozwiązania.

Zmodernizowana myjnia pracuje z odzyskiem wody zużytej, co pozwala to na odzysk wody w granicach ok. 60%, a to przekłada się na oszczędność wody i zmniejszenie ilości ścieków technologicznych. Ścieki technologiczne będą podczyszczane w separatorze przed ich odprowadzeniem do kanalizacji. Ponadto zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na codzienne,kompleksowe, zewnętrzne mycie taboru MZK Słupsk (łącznie z dachem) co przekłada się na estetyczny wygląd pojazdów.