Koordynator systemów informatycznych

Strona głównaOFERTY PRACY › Koordynator systemów informatycznych

OFERTA NIEAKTUALNA

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko

Koordynator ds. Systemów Informatycznych

Miejsce pracy: Kobylnica

Wymiar etatu: 1,0

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku, będzie odpowiadała m.in. za:

 • zapewnienie ciągłości wsparcia IT w Spółce;
 • współpracę z dostawcami systemu informatycznego w zakresie efektywnego wykorzystania tych systemów do zastosowań kontrolingowych w Spółce;
 • współpracę we wprowadzaniu nowych rozwiązań z zakresu informatyki w zakładzie pracy;
 • współpracę z firmami zewnętrznymi w zakresie zainstalowanych sieciowych systemów komputerowych m.in. w zakresie ich modyfikacji pod kątem wymagań MZK Słupsk;
 • wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów komputerowych działających
  w firmie oraz poprawności wprowadzania danych;
 • rekomendację rozwiązań problemów w systemach komputerowych działających
  w firmie;
 • nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem aplikacji sieciowych do zarządzania przedsiębiorstwem w tym usuwanie awarii oprogramowania oraz instalację poprawek
  i modyfikacji oprogramowania;
 • okresową archiwizację danych systemowych i danych dot. zarządzania przedsiębiorstwem;
 • bieżącą obsługę użytkowników systemów informatycznych na styku poszczególnych aplikacji użytkowych (np. zasilanie syst. FK danymi z systemów zewnętrznych m.in. ze Stacji Paliw);
 • zapewnienie poprawnego funkcjonowanie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych;
 • bieżącą kontrolę funkcjonowania serwerów i stacji roboczych;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i zainstalowanych programów;
 • przestrzeganie legalności zainstalowanego oprogramowania;
 • nadzór nad dostępnością do zasobów systemowych (uprawnienia użytkowników).

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej 2 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku pracy lub prowadzenia przez okres co najmniej 2 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami, którego nabór dotyczy;
 • doświadczenia w administrowaniu siecią komputerową;
 • wykształcenia wyższego o kierunku informatycznym;
 • dyspozycyjności;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
 • komunikatywności;
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • mile widziane: znajomość SQL, PL/SQL, XML.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz listu motywacyjnego) na adres  Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Prof. Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica  lub drogą elektroniczną na adres e-mali mzk@mzk.slupsk.pl do 31 października 2017r.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm)”.

Na podstawie atr.24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Bitwy Warszawskiej 1, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zastrzega sobie prawo skontaktowania tylko z wybranymi kandydatami.

pliki do pobrania
więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.com

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe